Home

Doelen van de reumavereniging Venray en omstreken:

 • werkzaam te zijn ten behoeve van de algemeen maatschappelijke belangen en de specifieke problematiek van personen met een reumatische aandoening die lid zijn van de vereniging;
 • werkzaam te zijn in het belang van alle personen met een reumatische aandoening in het gebied waarin de vereniging werkzaam is.

De vereniging streeft dit doel na door:

 • het organiseren van de belangenbehartiging van de eigen leden en van personen met een reumatische aandoening in het algemeen;
 • het bevorderen van de activering van personen met een reumatische aandoening, door henzelf en ten behoeve van elkaar;
 • het regelmatig houden van bijeenkomsten ter bevordering van de onderlinge contacten en het onderhouden van contact met hun aan huis of elders gebonden leden;
 • het stimuleren van de zelfwerkzaamheid van individuele personen met een reumatische aandoening en hun mondigheid in relatie tot personen en instanties van diensten van wie men gebruik maakt of die om andere redenen voor hen van belang zijn;
 • het – waar nodig en op verzoek van de betrokkene – bevorderen van (onderlinge) hulpverlening en van het doen geven van psychosociale begeleiding;
 • het verzamelen en doorgeven van zoveel mogelijk informatie en voorlichting;
 • het organiseren van andere door haar leden gewenste activiteiten, die tot het bereiken van de doelstelling kunnen bijdragen en niet in strijd zijn met de wet of de statuten

De Reumapatiëntenvereniging Venray en omstreken is een zinvolle vereniging voor iedereen met Reuma.

Of u nu een zware of een lichtere vorm van reuma heeft; reuma is een ziekte die het dagelijkse leven vaak zeer ingrijpend verandert.

Want:

 • Hoe leert u te leven met een aandoening die na een tijd van ‘rust’ ineens weer in alle hevigheid de kop kan opsteken?
 • Hoe vecht u tegen de continue dreiging dat u weer een stuk van de bewegingsvrijheid moet inleveren?
 • Hoe komt u aan goede informatie?
 • Hoe zorgt u ervoor dat chronische pijn niet uw hele leven gaat beheersen?

Een zware opgave, maar u staat er niet alleen voor, u kunt op allerlei manieren een beroep doen op uw lokale reumapatiëntenvereniging. Dat kan zijn voor informatie, hulp, solidariteit, begrip, sport en beweging. Of gewoon voor de gezelligheid.

Wat heeft uw reumapatiënten-vereniging u te bieden ?

 • Informatie over reumatische aandoeningen via boekjes (die u tijdens de soos gratis bij ons kunt  halen, ons jaarlijkse blad “De Klimop”, het maandelijks informatie blad, of de website.
 • Bewegingsactiviteiten,
 • Lotgenotencontact,
 • Ontspanningsbijeenkomsten,
 • Indien u voor langere tijd aan huis gebonden bent, ziekenbezoek of kaartje.

Onze vereniging telt momenteel ruim 400 leden en groeit nog steeds.

De vereniging wordt gesteund door het  image001

image002

Hoe kun je het leven leiden dat je wilt als je lichaam je beperkt?’. Dat was mijnreuma en ambitie
grote vraag toen bij mij reuma geconstateerd werd. Nu ben ik fotograaf. Eerlijk
is eerlijk, het gaat met ups en downs, maar als freelancer kan ik mijn tijd zelf
indelen en dat werkt. Mijn verhaal gaat over reuma en werk. Ik heb het
geschreven en in de nieuwe online boekenkast van het Reumafonds gezet.
Ook jouw verhaal kan in die boekenkast komen te staan. Lees de verhalen van
anderen en doe ook een boekje open over reuma!
Met vriendelijke groet,
Coco Broeken
http://www.reumafonds.nl/boekjeopen